Vi har raspeballer alle torsdager fra 7. september